Zoeken:

Zoek & Boek

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Recreatiecentrum “de Paalberg” beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van

haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.
 
Het beheersen van de milieubelasting en beperking van milieurisico’s zijn een primaire verantwoordelijkheid van het
management, maar ook van iedere medewerker van Recreatiecentrum “de Paalberg”.
De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van en vertoont samenhang met overige
bedrijfsdoelstellingen.
 
Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in
overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de
onderneming en beschouwen dit als een vanzelfsprekende wijze van handelen.
 
De Milieu maatregelen die op de Paalberg zijn toegepast zijn o.a.;

 • Opname van electra-, gas- en waterverbruiken voor zowel de vaste gasten als de kampeerder.
 • Zonnepanelen voor het verwarmen van het buitenbad.
 • Zonnepanelen op de Piramide ( toiletgebouw)
 • Warmtepompen in de Piramide ( toiletgebouw)
 • Waterbesparende kranen in alle toilet- en douchegebouwen
 • Spaarlampen en lichtsensoren.
 • Condenserende Boilers in de Piramide
 • Afvalscheiding ( Glas papier hout beton elektrische apparaten batterijen).
 • Elektrolyse installatie tbv chloor en zuur binnenbad. (Geeft minder chloortransporten).
 • HR ketels in de bungalow's en bedrijfswoningen.
 • Milieuvriendelijk papiergebruik op de Paalberg
 • Milieubewuste medewerkers
 • Hergebruik papier door medewerkers van de Paalberg
 • Op de receptie gebruiken wij het milieuvriendelijke lettertype: Ecofont Vera Sans

 
Klik hier voor onze MVO-verklaring 

Recreatiecentrum "De Paalberg"
Drieërweg 125, 3852 MA Ermelo
Bel: 0341 - 55 23 73 of E-mail: info@paalberg.nl

Twitter

Weekenden in januari en februari: Kijkweekenden op de Paalberg! Profiteer van leuke acties bij een rechtstreekse bo… https://t.co/rSFQfHZ0Nt

Let it snow, let it snow, let it snow! De eerste sneeuw is gevallen op de Paalberg, dit levert prachtige plaatjes o… https://t.co/2w5MssxkdD

Twitter:


Facebook: